VIDEO KHOÁ HỌC ONLINE

Apr 04 2016 09:20:14

Thời gian qua, dữ liệu của Blogs bị mất hết nên thầy không có cách nào khôi phục lại được. Rất lấy làm tiếc vì công sức bỏ ra cả gần 10 năm trời.

Nay thầy xây dựng kênh mới, các em vào học online: http://youtube.com/vanhoconline